Každá mamička, ktorá nastupuje na materskú alebo rodičovskú dovolenku, má nahlasovacie povinnosti voči zamestnávateľovi, úradom a poisťovniam. Ignorovať sa ich vôbec neoplatí. Tu je komplexný prehľad týchto povinností aktualizovaný pre rok 2018!

 

A. Obdobie tehotenstva

Zamestnávateľ

Tehotenstvo je vhodné oznámiť zamestnávateľovi, ak už máte v rukách tehotenskú knižku. V písomnom oznámení treba stručne uviesť predpokladaný dátum pôrodu a plánovaný nástup na materskú dovolenku (údaje sú verejné v lehotníku na výplatu materského). V čase 6-8 týždňov pred pôrodom ošetrujúci gynekológ vystaví mamičke žiadosť o dávku materské, ktorú je potrebné zaniesť zamestnávateľovi.

Od 1. januára 2018 sa zmenila maximálna výška nemocenských dávok. Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 44,97540 €. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 349,30 € mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 394,30 € mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).  Od mája 2017 sa zvýšilo materské zo 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo znamená, že matka dostane takmer porovnateľný príjem s jej mzdou, ktorú dostávala v zamestnaní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade nezamestnanej mamičky, naďalej platí povinnosť predkladať potvrdenie o aktívnom hľadaní práce až do šiesteho týždňa pred predpokladaným dátumom pôrodu.

Zdravotná poisťovňa

Zamestnaná mamička nemá žiadnu nahlasovaciu povinnosť, rieši to za ňu jej zamestnávateľ. Nezamestnaná mamička alebo SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) túto povinnosť má a teda musí osobne nahlásiť nástup na materskú dovolenku.

Detský lekár

Je vhodné, aby si mamička vybrala pediatra pre svoje bábätko už počas tehotenstva. Rieši sa to ústnym dohovorom s lekárom, ktorý súhlasil s tým, že bude dieťatku poskytovať zdravotnú starostlivosť. Záväzné dohody sa uzatvárajú až po jeho narodení.

Matrika

V prípade, že rodičia nie sú manželia, je potrebné predložiť vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané oboma rodičmi, spoločne s čestným vyhlásením o otcovstve a doručiť ho na matriku v mieste trvalého bydliska. V prípade, že ide o slobodnú mamičku, odovzdáva sa iba vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané matkou, meno otca sa neuvádza.

B. Pôrod a nástup na materskú dovolenku

Matrika

 1. Rodný list dieťatka – rodný list (RL) je možné vyzdvihnúť si na matrike mesta, kde sa dieťatko narodilo a to najskôr 2-3 dni po narodení. K vystaveniu RL je potrebné Hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré na matriku zasiela pôrodnica automaticky. Vyzdvihnúť ho môže otecko so svojim aj matkiným občianskym preukazom. Na matrike mu vystavia Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Nestratiť ho, budete ho potrebovať o 28 dní po pôrode!
 2. Prihlásenie na trvalý pobyt – po narodení dieťatko dostáva automaticky trvalý pobyt matky. Nevzniká tak žiadna nahlasovacia povinnosť.

Detský lekár

Po prepustení z pôrodnice ihneď kontaktujte svojho pediatra a dohodnite si s ním prvú návštevu s bábätkom. Ide o bežnú prehliadku zdravotného stavu dieťatka, pri ktorej mu donesiete aj prepúšťaciu správu, ktorú vám pri odchode z pôrodnice vystavila nemocnica.

Sociálna poisťovňa

 1. V prípade zamestnanej mamičky a SZČO, je nutné ihneď odniesť kópiu rodného listu dieťatka na oddelenie nemocenského poistenia. V opačnom prípade bude vyplácanie materskej dávky zastavené. Ako zamestnanec je mamička dôchodkovo poistená aj počas materskej dovolenky.

Zdravotná poisťovňa

 1. Po narodení je potrebné dieťatko prihlásiť na zdravotné poistenie a vystaviť mu vlastnú kartičku poistenia. Po výbere zdravotnej poisťovne (každá má na svojej webovej stránke žiadosť na stiahnutie) je k žiadosti potrebné doložiť kópiu rodného listu a občiansky preukaz matky.
 2. Ak je matka nezamestnaná, vďaka poberaniu rodičovského príspevku sa stáva automaticky poistencom štátu.

Zamestnávateľ

 1. V prípade zamestnanej matky je vhodné oznámiť narodenie dieťaťa formou hlásenky zmien (alebo iným vnútroorganizačným dokumentom) a priložiť kópiu rodného listu.
 2. Otecko si môže u svojho zamestnávateľa požiadať o daňový bonus. Ide o daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa. Daňový bonus na rok 2018 predstavuje 21,56 € na jedno dieťa, 43,12 € na dve nezaopatrené deti a 64,68 € na tri nezaopatrené deti mesačne. Uplatniť si ho môže otecko u svojho zamestnávateľa.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 1. Prídavok na dieťa – po narodení dieťatka si jeden z rodičov (matka alebo otec) žiadajú na úrade práce o poskytnutie prídavku na dieťa, ktorý sa pre rok 2018 mierne zvýšil na 23,68 € mesačne. Žiadosť vám dajú pri osobnej návšteve úradu práce alebo si ju môžete stiahnuť na ich oficiálnej webovej stránke upsvar.sk.
 2. Príspevok pri narodení dieťaťa – pri vyzdvihnutí rodného listu dieťatka ste dostali na matrike Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Túto žiadosť je potrebné potvrdiť ošetrujúcim gynekológom mamičky, že sa zúčastnila všetkých povinných preventívnych prehliadok. K žiadosti sa dokladá aj potvrdenie od detského lekára, že sa dieťatko dožilo 28 dní. Príspevok sa vypláca jednorázovo vo výške 829,86 € (ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu), 151,37 €, ak ide o dieťa zo štvrtého pôrodu. K žiadosti je potrebné doložiť vyhlásenie o bydlisku, kópiu rodného listu, občiansky preukaz matky. Žiadosť a ďalšie tlačivá vám opäť dajú pri osobnej návšteve úradu, ďalej sú zverejnené na ich webovej stránke.
 3. Ak mamičke nevznikne nárok na dávku materské, môže si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku (viď. časť C. Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku).

Návšteva ošetrujúceho gynekológa

Po období šestonedelia by mala ísť mamička na kontrolnú prehliadku ku svojmu ošetrujúcemu gynekológovi. Zároveň mu odnesie prepúšťaciu správu, ktorú dostala pri odchode z pôrodnice.

Mestský/obecný úrad

Nového člena rodiny je potrebné nahlásiť v mieste trvalého pobytu aj na poplatky vyberané za účelom odvozu smetí.

C. Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Zamestnávateľ

Aspoň 4 týždne pred ukončením materskej dovolenky je vhodné písomne požiadať zamestnávateľa o čerpanie rodičovskej dovolenky. Rodičovská dovolenka trvá najviac do 3 rokov veku dieťaťa. V žiadosti uveďte presný dátum, odkedy – dokedy chcete rodičovskú dovolenku čerpať z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa.

Sociálna poisťovňa

 1. Najskôr jeden deň po ukončení materskej dovolenky vám Sociálna poisťovňa vystaví Potvrdenie o nároku na materské, ktoré je potrebné predložiť na úrade práce, aby vám mohol byť vyplácaný rodičovský príspevok.
 2. Tu nastáva od 1.1.2018 zmena a mamičky sa už nemusia prihlasovať na dôchodkové poistenie platené štátom sami Registračným listom FO, ale Sociálna poisťovňa to urobí automaticky na základe údajov, ktoré dostane z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak však niektoré mamičky (resp. iní poistenci) nepoberajú príspevok z úradu práce, naďalej sa budú musieť prihlasovať samé – nutnosť podať prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovni totiž aj po 1.1.2018 zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdravotná poisťovňa

V súčasnosti túto nahlasovaciu povinnosť zabezpečuje zamestnávateľ, takže pracujúca mamička už nemusí nahlasovať zmenu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Po ukončení poberania materskej dávky, si mamička žiada o vyplácanie rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa (výnimočne v prípade neriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov). Ten sa vypláca mesačne a keďže sa v roku 2017 životné minimum upravilo, tak od januára 2018 vzrastie vďaka valorizácii rodičovský príspevok na výšku 214,70 €. K žiadosti je potrebné doložiť Potvrdenie o nároku na materské (vydané sociálnou poisťovňou), kópiu rodného listu, občiansky preukaz. Žiadosť vám opäť dajú pri osobnej návšteve, je zverejnená aj na webovej stránke.

D. Súvislý prechod z rodičovskej dovolenky opäť na materskú dovolenku

Pokiaľ ste sa rozhodli s manželom nezaháľať a počas rodičovskej dovolenky ste opäť otehotneli, môžete rovno nastúpiť na materskú dovolenku. Musí vám však stále trvať pracovný pomer. Podmienky sú rovnaké, ako pri prvom nástupe na materskú dovolenku. Mamička sa už nemusí sama odhlásiť v Sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia plateného štátom, tá to za ňu urobí automaticky sama.

Zdroj: socpoist.sk  upsvar.sk  najmama.aktuality.sk  podnikajte.sk │Foto: depositphoto.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.