Jej základnou teóriu je rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb a to hlavne vo veku od 3 do 6 rokov. Deti sú vedené v kolektíve k tomu, aby medzi sebou nesúťažili, ale individuálne sa rozvíjali a tak nadobúdali sociálne, grafomotorické, emocionálne a akademické zručnosti.

Dôraz sa kladie na slobodu, deti by sa mali podporovať v tom, čo si sami vyberú a nenútia sa do niečoho čo ich nezaujíma.

Táto metóda rovnako hovorí o istej absorpčnej mysli, do veku 6 rokov je údajne dieťa schopné nabrať najviac informácii, a preto je potrebné práve do toho veku mu poskytovať čo najviac priestoru  na skúmanie. Škôlky, ktoré vyučujú touto metódou, sa snažia vo svojich triedach o priateľskú nekonkurenčnú atmosféru, kde sa každé dieťa môže prejavovať vlastným ja. Rovnako tu nie sú delené triedy podľa veku, ale malé deti sledujú staršie a učia sa od nich a naopak, staršie sa akoby starajú o malé a učia sa zodpovednosti a starostlivosti.

Centrum pozornosti je kladené na dieťa, nie na učiteľku, tá sa prispôsobí potrebám dieťaťa a je jeho sprievodcom, neurčuje jeho smer, iba mu napomáha, či už jednotlivcovi alebo skupine. Dieťa sa venuje každej činnosti, ktorá ho zaujíma len tak dlho, ako samo chce, a vytvára si tým návyky trpezlivosti podľa vlastných možnosti. V takýchto škôlkach deti pomáhajú s každodennými činnosťami ako je zametanie, práca v kuchyni a na záhrade, aby si tak vybudovávali pocit zodpovednosti.

Deti v škôlkach podľa Montessori pedagogiky, nie sú úplné vypustené a ponechané na seba, majú presne stanovený pracovný cyklus. Ide však o to, že majú viac variant, z ktorých si môžu vybrať čo ich baví a neprikazuje sa im jedná činnosť. V takomto prostredí rovnako nenájdete štandardné hračky, výučba je zameraná skôr na praktické spoznávanie, v lese, v dielni, vonku na poliach, na preliezačkách, kde si deti cvičia motoriku. Deti sú taktiež vedené k láske k hudbe ako aj k umeniu, ktoré samé tvoria.

Takéto škôlky sa už nachádzajú aj na Slovenku. Vedeli ste o nich?

Zdroj: smsmontessori.sk | Foto: pixaday.com