Čítaním kníh deťom pomáhame rýchlejšie sa naučiť rozprávať, pripravujeme ich už od útleho detstva na sústredenie sa v škole a pri učení. Prinášame vám rady, aké knihy a ako čítať deťom vzhľadom na ich vek.

Pediatri a psychológovia odporúčajú rodičom čítať deťom knihy každý večer pred spaním. Takýto pravidelný režim predchádza nočnému budeniu a pomáha dieťatku, aby v budúcnosti zaspávalo samé.

Ročné detičky

Čítanie by malo trvať 5-10 minút a nemal by byť pritom zapnutý televízor. Vyberajte knihy, ktoré majú veľa obrázkov, napríklad autá, zvieratká, deti, hračky. Napodobňujte spolu zvuky, citovo reagujte na príbeh, ukazujte obrázky a rozprávajte, čo sa na nich nachádza. Môžete ho nechať, aby samé otáčalo strany.

Dva roky

Knihy s deťmi čítame približne 10-20 minút. Skúste nájsť knihu, ktorá obsahuje krátke básničky alebo sa v nej počítajú napríklad zvieratká. K rovnakej knihe sa môžete vracať i viackrát a dieťatko vám postupne začne samostatne opakovať jednotlivé básničky alebo texty. Počítajte spolu zvieratká, lopty a iné obrázky. Takto sa rýchlo naučí počítať, najskôr do päť, neskôr do desať, postupne počty pridávajte.

Tri roky

Nechajte dieťatko, aby si samé vybralo, akú knihu chce čítať. Prečítajte mu názvy jednotlivých kníh, neskôr ich bude všetky vedieť naspamäť. Nechajte ho, aby vám prerozprávalo príbeh vlastnými slovami. Sústreďte sa na jeho rozprávanie a reagujte naň. Pýtajte sa na obrázky, farby, čísla, prípadne tvary a podobne. Skúste s ním niekedy zájsť do knižnice alebo kníhkupectva, nech si vyberie knihu, ktorá ho zaujala.

Zdroj: healthychildren.org | Foto: pixabay.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk