AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
tehotenstvo dieťa

Moderná medicína, vrátane úspechov v mnohých iných oblastiach ľudského zdravia, prináša pokrok i v liečbe neplodnosti. Napriek tomu existuje veľké množstvo párov, ktorým sa, žiaľ, v niektorých prípadoch i po rokoch snaženia nedarí splodiť vytúženého potomka. Vedeli ste, že až 80 miliónov párov na celom svete trpí neplodnosťou?

Štatistiky sú naozaj alarmujúce a majú stúpajúcu tendenciu. Okrem mnohých iných liečebných metód, je jednou z možností ako takýmto párom pomôcť aj darovanie vajíčok.

Prečo darovať vajíčka?

Ak by ste sa stali darkyňou vajíčok, pomôžete tak párom, pre ktoré ste možno poslednou nádejou, aby sa stali rodičmi. Mnohé páry i po rokoch snaženia a podstupovania rôznych liečebných procesov nevyhrali svoj boj s neplodnosťou. Na Slovensku sa metóda darovania vajíčok pokladá za legálnu, no samozrejme každá darkyňa musí spĺňať určité podmienky. Darovanie vajíčok sa neodporúča ženám, ktoré fajčia, majú psychické problémy, požívajú alkohol či drogy, žijú v nestabilnom partnerskom vzťahu alebo boli zneužívané. Každá žena, ktorá sa rozhodne darovať vajíčka, musí taktiež spĺňať vekovú hranicu od 18 do 35 rokov. Dôležité je zdôrazniť, že neplodný pár si nesmie nájsť vlastnú darkyňu vajíčok, pretože z právneho hľadiska musí byť zachovaná anonymita medzi darcom a príjemcom. Taktiež sa vajíčka nesmú poskytovať slobodným mamám, len manželským párom.

tehotenstvo

Ak sa stanete darkyňou, okrem dobrého a hrejivého pocitu na duši, že ste niekomu pomohli založiť si vytúženú rodinu, získate informácie o vašom zdravotnom stave, najmä reprodukčnom, a dozviete sa napríklad aj to, či nie ste nositeľkou závažnej genetickej vady. V centrách asistovanej reprodukcie vám bude taktiež plne kompenzovaný čas i všetky náklady spojené s darcovstvom vajíčok.

Ak ste niekedy uvažovali alebo už s určitosťou plánujete darovať vajíčka, poraďte sa v prvom rade so svojim gynekológom -odborníkom o ďalšom postupe. Mnoho žien, ktoré zvažujú darcovstvo vajíčok, majú obavy z vedľajších resp. negatívnych účinkov hormonálnej stimulácie. Mnohokrát im prekáža dodržovanie anonymity, ktorá je jednou z podmienok darcovstva. Niektoré ženy sa jednoducho obávajú darovať ,,kus seba” úplne neznámej osobe. Nespochybniteľným faktom však zostáva, že pre ženy, ktoré sa úpenlivo snažia o počatie vlastných potomkov, je umelé oplodnenie i napriek možným rizikám veľakrát poslednou nádejou ako vychovať vlastné dieťa.

Zdroj: www.babycenter.com | Foto: www.klokanica.hr , www.pixabay.com