Traduje sa, že dojčené deti sú inteligentnejšie ako deti, ktoré sú kŕmené z fľašky. Výsledky vedeckých štúdií však ukazujú, že podstatnými premennými sú aj IQ matky a dĺžka dojčenia.

 

Dojčiť sa rozhodnú matky s priemerne vyšším IQ

Vedci, ktorí zhrnuli 17 relevantných štúdií hodnotiacich vplyv dojčenia na IQ dieťaťa odhalili, že dojčenie je skutočne spojené s lepšími výsledkami v inteligenčných testoch. Ak však bolo do štatistických analýz zahrnuté aj IQ matiek, efekt dojčenia na IQ dieťaťa sa znížil. Výskumy zistili, že IQ matiek nielenže ovplyvňuje IQ dieťaťa geneticky, ale súvisí aj s tým, či sa žena rozhodne dieťa dojčiť. Ukazuje sa totiž, že matky, ktoré sa rozhodnú dojčiť, majú okrem priemerne vyššieho IQ vyššie vzdelanie, sú staršie, žijú s partnerom a samé pochádzajú z rodín s dvomi rodičmi, počas tehotenstva nefajčia a majú vyšší životný štandard vďaka vyšším rodinným príjmom. Rozhodnutie matky dojčiť však súvisí aj s „poradím“ dieťaťa a jeho hmotnosťou pri narodení. Viac sú dojčené deti, ktoré sa narodili ako prvé a deti s vyššou pôrodnou hmotnosťou.  Znamená to teda, že okrem kauzálnych výhod dojčenia na intelekt dieťaťa, majú vplyv aj genetické faktory a faktory prostredia, do ktorého sa dieťa narodí, ako je napríklad životný štandard v rodine alebo poradie dieťaťa. Tieto však nepochybne súvisia s tým, či sa matka rozhodne dojčiť alebo nie.

matka s dieťaťom pri dojčení

Čím dlhšie, tým lepšie

Výskumy ukazujú, že hodnoty IQ sú priamo úmerné dĺžke dojčenia. 7-ročné deti, ktoré boli dojčené do 3 mesiacov  dosahovali v priemere o 2.1 bodu vyššie IQ ako deti, ktoré neboli dojčené vôbec. Dojčenie počas prvých 4-6 mesiacov života dieťaťa zvyšovalo IQ o 2.6 bodu a dojčenie dlhšie ako 6 mesiacov o 3.8 bodu. Pozitívnym zistením je aj fakt, že efekt dojčenia na poznávacie schopnosti dieťaťa je dlhodobý. Aj u starších detí – až do 18 rokov – sa ukázalo, že dojčenie dlhšie ako 8 mesiacov významne zvyšuje ich kognitívne schopnosti a s nimi súvisiace akademické výsledky.

Dojčené deti majú lepšie výsledky v škole

Okrem vyššieho IQ, deti, ktoré boli dojčené, majú lepšie zručnosti v písaní, čítaní, slabikovaní, lepšie rozprávajú a dokonca sú lepšie aj v matematike. Dojčené deti sú hodnotené ako šikovnejšie aj samotnými učiteľmi. Tieto deti dosahujú navyše lepšie výsledky v záverečných testoch pre základné školy. múdry chlapec

Menej problémov so správaním

Dojčenie okrem intelektu dieťaťa pravdepodobne ovplyvňuje aj jeho správanie. Aj keď nie všetky štúdie sa zhodujú v týchto záveroch, ukazuje sa, že deti, ktoré neboli dojčené majú viac úzkostných problémov a problémov v správaní spojených s agresivitou. Dokonca sa u nich častejšie vyskytuje diagnóza ADHD (porucha aktivity a pozornosti), ktorá druhotne ovplyvňuje ich akademické výkony.

Zdroj: pubmed | Foto: pexels

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.