Vysoká emancipácia žien v súčasnosti je už spoločnosťou vnímaná úplne prirodzene. S tým súvisiaca ich intenzívna zaujatosť pracovnou činnosťou, alebo iným typom spoločenskej angažovanosti však spôsobila, že úspešné materstvo si dnes vyžaduje istú formu uvedomelej motivácie. Pýtate sa prečo? Pretože dnes viac ako kedykoľvek predtým, sa žena pri nedostatku motivácie nemusí stať matkou. Núkajú sa jej mnohé iné spôsoby citového uspokojenia, ktoré môže uprednostniť pred materstvom.

 

V minulosti sa ženy nezamýšľali nad motiváciou materstva, pretože na to nemali ani zďaleka toľko dôvodov ako moderná žena. Spoločnosti vládli muži a manželstvá boli často dohodnuté vopred. Materstvo bolo prirodzenou súčasťou manželstva a vyplývalo z plnenia manželských povinností ženy. Dnes už to nie je také samozrejmé. Je doba antikoncepcii, rovnoprávnosti a zaujatosti mladých žien prácou. Ak sa žena napriek všetkému predsa len stane matkou, vynechajúc z toho nechcené počatie, otázkou ostáva: ,,S akým odôvodnením pristupuje k materstvu?“

tehotenský test

Matkami z „konvencie”

Mnoho žien sa stalo matkami z presvedčenia, že sa to tak jednoducho patrí. Že žena po dosiahnutí určitého veku, či stupňa vzdelania a spoločenského postavenia, by sa mala stať matkou. Rovnaký dôvod majú aj mnohé dievčatá k tomu, aby sa stali manželkami. Materstvo vnímajú ako bežné „príslušenstvo“ života.

Materstvo z vypočítavosti

Bohužiaľ, stáva sa aj to. Dieťa je iba akýmsi „prostriedkom“ s cieľom získať partnera pre manželstvo a putom, ktoré ho má donútiť uzavrieť manželstvo. Inokedy je to naopak. Ženy využijú dieťa len na to, aby sa im podarilo upevniť manželský zväzok.

ruky

Materstvo iba z túžby mať dieťa

Týka sa to najmä nevydatých žien, ktoré chcú porodiť a vychovať dieťa. Nechcú sa pritom viazať na nijakého muža, prípadne si nedokázali získať správneho muža pre manželstvo. Na otcovi im nezáleží, no nemyslia pri tom na dobro dieťaťa.

Dieťa ako náhrada za milovaného muža

Ženy, ktoré porodia dieťa od muža, ktorého milujú, ale nepodarilo sa im ho získať pre manželstvo, a tak chcú mať od neho aspoň dieťa. Mať s ním aspoň čosi spoločné.

Nielen pre matku, ale aj pre dieťa je veľmi dôležitý správny prístup k materstvu – správna motivácia. O uvedomelom materstve možno hovoriť až vtedy, keď si budúca matka naplno uvedomí zmysel niečoho tak dôležitého a výnimočného, ako je materstvo. Nielen zo spoločenského, ale rovnako i zo subjektívneho hľadiska. Keď naplno pochopí, že môže byť dôležitou súčasťou toho úchvatného procesu utvárania a formovania novej ľudskej bytosti, ktorá ju o živote a najmä o sebe naučí viac, ako tie najmúdrejšie knihy sveta.

Foto: pixbay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.