Dúhové deti

V dnešnej dobe sa toho veľa píše o tom, kto sme a odkiaľ pochádzame. Snažíme sa porozumieť našim najmenším a pýtame sa sami seba, prečo tak často zlyhávame. Výchova našich detí nie je jednoduchá. Preto vám zodpovieme často kladené otázky. Pomôžeme vám lepšie porozumieť vašim deťom. 

 

Indigové deti

Sú deti narodené prevažne po roku 1980.

Čo je na týchto deťoch zaujímavé?
Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú veľmi individuálne a sú veľmi samostatné. Majú silný emocionálny základ a ich vnímanie je veľmi citlivé.

Tu môže mnoho ľudí vidieť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zvyčajný návod na riešenie, stoja za svojim postupom a preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, problémové.

Prečo prišli na tento svet?
Indigové deti prišli, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.

Krištáľové deti

Tieto deti sa najčastejšie narodili po roku 2000

Ako môžeme tieto deti rozpoznať?

Majú krásny krištáľový pohľad.
Vyžarujú zvláštny pokoj.
Sú veľmi chápaví.
Sú extrémne krehkí, a zdravotné problémy, ktoré ich trápia sú pre lekárov záhadou.
Majú prirodzené liečiteľské schopnosti.
Auru majú tmavú alebo svetlú so žiarou farebných drahokamov.
Príroda je pre nich liečebná – cítia sa tam ako doma.
Často je u týchto detí diagnostikovaná hyperaktivita a autizmus.
V ich prítomnosti môže prestať fungovať elektrická energia.
Sú vysoko inteligentné.

Dúhové deti

Dúhové deti sú spojité žiariče. Tieto deti nás nečistia priamo, ale nepriamo. Podnecujú veľmi jemne, nie agresívne. Vyťahujú zo všetkých ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové hladia.

Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým. A to je dôvod, prečo sa ľudia v ich prítomnosti cítia tak veľmi dobre. Dúhové dieťa je úplne definitívny produkt vývinu. Tento produkt nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra, krásy, pokoja a harmónie.

Zdroj: openmind.sk, duhaduse.wordpress.com | Foto: pixabay.com