Ktoré dieťa či rodič by nepoznal LEGO – obľúbenú stavebnicu s takmer 90-ročnou tradíciou. Medzi deťmi, ktoré rady stavajú LEGO, sú však také, ktorým to ide rýchlejšie a pri vytváraní modelov robia menej chýb. Vedci zistili, že tieto deti majú výrazne lepšie schopnosti priestorovej predstavivosti.

 

Londýnski vedci uskutočnili štúdiu, pri ktorej zisťovali, či šikovnosť detí v stavaní LEGA podľa predlohy súvisí s ich priestorovými schopnosťami. Tieto nám pomáhajú porozumieť, predstaviť si a zapamätať priestorové vzťahy medzi objektmi. Každodenne ich využívame pri odhadovaní vzdialenosti a orientácii v priestore – napríklad keď po vykročení z obchodu pokračujeme správnym smerom. Do štúdie sa zapojilo 30 chlapcov a 20 dievčat. deti a lego

Zúčastnené deti mali počas výskumu skonštruovať presne určený trojdimenzionálny model z LEGO kociek. Zároveň im bol prostredníctvom špecifického testu hodnotený jeden typ priestorových schopností – mentálna rotácia, ktorá umožňuje rýchlo a presne v mysli otáčať 2D alebo 3D objekty. Deti, ktoré LEGO model postavili, dosahovali významne vyššie skóre v priestorových schopnostiach ako tie, ktorým sa model postaviť nepodarilo.

Ak je teda vaše dieťa šikovným LEGO staviteľom, má výborné schopnosti priestorovej predstavivosti, vrátane mentálnej rotácie. Tieto schopnosti majú pravdepodobne biologický základ a nesieme si ich do života v génoch. Nasvedčujú tomu nálezy odlišnej štruktúry a veľkosti objemu oblasti mozgu zodpovednej za priestorovú predstavivosť u dobrých a zlých mentálnych „rotátorov“ – spodného temenného laloku. Funkciou tejto mozgovej štruktúry je aj mentálne zobrazenie pohybu a matematické myslenie, ktoré s priestorovou predstavivosťou idú ruka v ruke. Dolný temenný lalok bol jednou z mozgových oblastí, ktoré boli pravdepodobne zodpovedné za genialitu Alberta Einsteina. Táto oblasť bola u neho totiž až o 15% väčšia ako u bežných ľudí a obsahovala výrazne viac gliových buniek, ktoré sú okrem iného zodpovedné za výživu neurónov. múdre dieťa

Čo teda môžete od vášho zručného LEGO konštruktéra čakať? Dobré priestorové schopnosti sa dajú využiť rôznymi smermi. Ak je vaše dieťa nadané aj pohybovo, určite bude mať výhodu oproti iným v akomkoľvek športe. Tieto zručnosti však môže excelentne zužitkovať najmä v technických smeroch, inžinierstve, matematike, fyzike, pri ekonomických predpovediach či v meteorológii. Váš malý staviteľ dostal dar, ktorý mu bude prostredníctvom vynikajúcich vizuálnych predstáv pomáhať pochopiť, spracovávať a vysvetľovať dianie okolitého sveta výnimočne presným a výstižným spôsobom.

Zdroj: pubmed, wikipedia, sciencedaily.com | Foto: pexels, flickr, pixabay, depositphoto.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.