Ak nemáte občiansky preukaz a nedokážete nijakým spôsobom preukázať svoju totožnosť, v prípade, že vás polícia vyzve, aby ste sa legitimovali, si môžete narobiť poriadne problémy. Môžu vás čakať i veľmi nepríjemné úkony.

 

 

Síce pokutu za to, že občiansky preukaz nenosíte stále so sebou, dostať nemôžete, problémy spojené s tým, že ho nemáte si môžete narobiť obrovské. Ak vám skončila platnosť občianskeho, ukradli vám ho alebo ste ho stratili, bežte si bezodkladne vybaviť nový. To isté platí i o vašich deťoch, ktoré už dovŕšili pätnásty rok života. Pošlite ich vybaviť si ho, aby vám doma nezazvonili policajti.

Ak občiansky preukaz nemáme a nedokážeme sa nijako legitimovať, polícia nás môže zadržať až na 24 hodín, pričom nám zoberú odtlačky prstov, biologické stopy, môžu si nás odfotografovať či zaznamenať si náš hlas.

Pokutu do výšky 33 eur môžete dostať v týchto prípadoch spojených s tým, že občiansky preukaz nemáte

  • ak nepožiadate o vydanie občianskeho preukazu v potrebnej lehote,
  • ak nepredložíte doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu po opakovanej výzve,
  • ak niekomu dáte svoj občiansky preukaz ako zálohu alebo ho odovzdáte pri vstupe do objektu,
  • ak neohlásite jeho zničenie, poškodenie, odcudzenie, zneužitie či stratu,
  • ak si do lehoty 90 dní ani po opakovanej výzve občiansky preukaz neprevezmete,
  • vašou povinnosťou je občiansky preukaz chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením či zneužitím, ak ju porušíte, môžete tiež dostať pokutu.

Zdroj: topky.sk | Foto: facebook, wikimedia

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.