Povinné detské očkovanie je súčasťou života, no nakoľko sa jedná o povinné, malo by byť plne hradené zdravotnou poisťovňou. Vo väčšine prípadov to doposiaľ platí, no pri tejto dôležitej vakcíne sa vyskytol obrovský problém!

 

Možno ste sa niektoré už s týmto prípadom stretli, no určite nie všetky. Problém sa týka dôležitej vakcíny proti tetanu a záškrtu, ktorá by mala byť hradená poisťovňou, avšak nie je. Látka, ktorá sa používala kedysi sa v súčastnosti nevyrába.

Namiesto nej bola nahradená dvomi ďalšími, ktoré sa však doplácajú. Rezort zdravotníctva situáciu vyriešil povolením dovozu vakcíny Diftavax, za ktorú sa platí doplatok vo výške 6 eur. Zdravotné poisťovne nemajú vplyv na dostupnosť konkrétnych vakcín na trh ale sú zodpovedné za úhradu vakcín podľa zoznamu kategorizovaných liekov, ktorý je pre ne záväzný.

Kedy a ako často sa treba očkovať proti tetanu a záškrtu?

Prvé očkovanie by malo prebehnúť v období 3 až 11 mesiacov od narodenia dieťaťa. Ďalšia dávka by mala byť podaná vo veku šiestich, trinástich a tridsiatich rokov, potom sa dávka podáva každých 15 rokov.

Uhrádza niečo aj poisťovňa, ak áno koľko?

Zdravotná poisťovňa uhrádza len také vakcíny a lieky, ktoré sú v súlade s legislatívou, a teda v súlade s platným kategorizačným zoznamom vydávaným ministerstvom zdravotníctva. Na Slovensku sa používajú dve vakcíny proti tetanu a záškrtu Vactide Diftavax.

  • Vactide – Táto vakcína stojí v plnej výške 9,96 eura, z toho poisťovňa UNION prepláca sumu 6,50 eura.
  • Diftavax – Túto vakcínu neprepláca, nakoľko nie je registrovaná ani kategorizovaná.

 

Zdroj: cas.sk | Foto: Facebook / Pixabay.sk