Herečka Mária Bartalos je známa svojim kresťanským svetonázorom a pro-life cítením. So svojim manželom Adriánom pripravujú aj rôzne besedy so zaujímavými hosťami a obaja podporili aj Národný pochod za život. Pri tej príležitosti natočili aj emotívne video, v ktorom verejne odmietli potraty.

Práve preto, že sa Mária prezentuje ako veriaca, niektorých fanúšikov zarazili jej najnovšie slová na Instagrame. Keďže sa jej mnohé mamičky pýtajú na jej názor, prišla na pretras aj téma krstu. Mária dostala otázku, či dali Noela pokrstiť. Mnohí zrejme predpokladali, že jej odpoveď bude kladná, no opak je pravdou.

“Prišla mi správa s otázkou či sme dali Noela pokrstiť. Nie nedali a ani nedáme. Viera pramení z osobného presvedčenia a myslím si, že k tomu musí človek dospieť sám. Niektorí veria lebo mali osobný zážitok, iní uverili na základe počutého a iní lebo pátrali po dôkazoch, ktoré ich doviedli k pravde. Ja som bola ako dieťa pokrstená ale minulý rok som sa pokrstila znova, z vlastnej vôle lebo je to o tom že verím ja a nie mama, babka, či suseda. A preto keď príde ten deň a Noel nám povie, že sa chce pokrstiť, budem sa tešiť že to chce z vlastnej iniciatívy a presvedčenia a že viem, že vie, že vie,” vyjadrila názor na svojom Instagrame.

Našli sa mamičky, ktoré sa v jej rozhodnutí našli a dali jej za pravdu ako napríklad Zuzana: “Zdieľam úplne rovnaký názor. Ďakujem, že niekto rozmýšľa rovnako.” Mnohé ženy ale jej rozhodnutie nepovažujú za správne ako Lucia: “Rodičia sú zodpovední za to, že dieťa pokrstiť nedali. Mali by dieťaťu odovzdávať vieru od mala so všetkým, čo k tomu patrí. Pretože v súdny deň budú za to niesť tresty oni, ale i z ľudského hľadiska, rodičia sú za dieťa zodpovední. Viera sa má v dieťati pestovať od mala a učiť ho takým životom žiť. Ak sú rodičia kresťania, mali by dieťa obetovať a zasvätiť Bohu. To je môj názor.”

Zdroj/Foto: Instagram /Maria Bartalos