Precitlivelý, teda nadmerne senzibilný, sa vo všetkých možných prekladoch (najmä tých z latinčiny) spája so slovami ako cítiť, pociťovať, zmysel, zmysly a podobne. A teda človek, o ktorom sa vraví, že je citlivý, má zostrené zmysly. Vysoká senzibilita detí však robí starosti, a to hlavne rodičom.

 

Je to dar?

Rodičia, ale aj pedagógovia, zväčša zdôrazňujú zaťažujúce či rušivé aspekty v správaní detí a akosi prehliadajú tie pozitívne. Deti sú tak pripravené o mnohé šance. Citlivé deti však reagujú aj na najmenšie vplyvy a to, čo si nevšimnú ostatné deti, deti s vyššou senzibilitou prežívajú viac a tieto pocity v nich doznievajú dlhšie. Správanie citlivých detí môže ukázať rodičom iné strany emocionálneho sveta a taktiež môže byť podnetom k tomu, aby zmenili niektoré zaužívané spôsoby správania a osvojili si nové.

Spravidla sú tieto deti zraniteľnejšie ako ostatné. Jasnejšie vyjadrujú svoje pocity a často reagujú prudko aj pri menších podnetoch okolia. Ich výhodou však je, že sú flexibilnejšie a ľahšie sa prispôsobia. Občas to však nie je také ružové, keďže sa vedia ľahko vcítiť do ostatných ľudí a tak na seba preberajú ich žiaľ aj starosti.

Nezriedka majú tieto deti umelecké sklony a často práve vďaka napríklad kresbám vyjadria niečo, čo sa stalo a v nich to ešte odoznieva, aj napriek tomu, že ostatní na to už pozabudli. Dobrá správa pre rodičov – takéto deti reagujú na nové zážitky otvorene a citlivo, ale opatrne, takže ich ušetria mnohých stresových situácií.

Dobré rady pre rodičov

Týmto deťom sa často ostatné posmievajú. Nazývajú ich plačkami, zbabelcami či bojkami, neskôr ich môžu označiť za mamičkiných miláčikov. Pokiaľ sa obávate vplyvu týchto výsmechov, prinášame niekoľko tipov, ako to celé zvládnuť.

Pomôžte svojmu dieťaťu spracovať všetky zaťažujúce pocity tým, že si ho vypočujete a budete ho podporovať vo vyjadrovaní sa ohľadom jeho pocitov. Preukážte empatiu a pochopenie.

Život je plný radostí, ale bohužiaľ aj starostí. Senzibilné deti trpia sklamaniami viac, choroby prežívajú intenzívnejšie a rozvody prekonávajú oveľa horšie ako iné deti. Je však možné ich na to všetko pripraviť vopred – hlavne, nepohŕdajte a nezakazujte mu preukazovať akékoľvek emócie, aj keby boli príliš prudké.

Výchova citlivého dieťaťa nie je jednoduchá a rozhodne budete potrebovať veľkú trpezlivosť. Potrebujú dlhší čas, kým nadviažu nové kamarátsva, k novým situáciám pristupujú opatrnejšie, dlhšie trpia, ak kamarátstvo či vzťah skončí. Negatívne stránky života znášajú veľmi citlivo a preto je potrebné šíriť optimizmus. Ak chcete dieťa za niečo skritizovať, buďte konkrétny a konštruktívny, ku každému negatívu skúste priradiť aj nejaké pozitívum.

Na ťažkosti budú pripravené senzibilné deti lepšie, ak budú vedieť kontrolovať svoje emócie. Využite každú chvíľu na tréning kontroly emócií. Nejde o to, aby sa ohraničili ich pocity. Znamená to vedieť rozlišovať vlastné emocionálne zážitky a vedieť regulovať konanie a reakcie pri životných skúškach. Citlivé deti sú totiž ľahko ovplyvniteľné a preto sa skôr môžu dostať do problémov, byť využívané či dokonca zneužívané. Psychológovia odporúčajú hru, v ktorej má dieťa zostať pokojné a udržať si nervy na uzde, aj keď ho ostatní hnevajú či sa mu smejú. Pomáhajú aj kreatívne činnosti, hudba, meditácia či relaxačné cvičenia.

Najnáročnejšie obdobie pre senzibilné deti je rozhodne puberta. Dokonca aj dovtedy flegmatické a pokojné deti majú výkyvy nálad a reagujú prudko. A teda u citlivých detí je to dvakrát horšie. Vnútorný hnev či smútok môže byť tak silný, že sa uzavrú a izolujú sa od zvyšku sveta. Hľadajú si vlastné cesty ako sa s tým vyrovnať a všetko v sebe dusia. Niektoré sedia doma v izbe, iné môžu neustále utekať von za kamarátmi. Na jednej strane hľadajú spoločnosť a ochranu, na druhej chcú byť samé. Niektorí sa môžu dostať do depresií a riešia to omamnými návykovými látkami, preto im v tomto období venujte dostatočnú pozornosť. Pri ich výbuchoch reagujte pokojne a empaticky (bude si to žiadať pevné nervy).

Foto: pixabay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.