zberateľstvo v detstve

Ste rodičom dieťaťa, ktorého vášňou je zbierať paličky, kamienky, žalude či akékoľvek iné veci? Buďte radi. Vaše dieťa je hĺbavé a citlivé a prostredníctvom vytvárania drahocennej zbierky pokladov odhaľuje svoju identitu. Vlastnými silami vytvorený poklad v ňom upevňuje jeho sebahodnotu a dodáva pocity stability a bezpečia.

 

Ak je vašim dieťaťom malý „zberateľ“, určite ste zažili viacero situácií, kedy nástojčivo a neústupčivo trval na tom, že si domov musí vziať práve túto a nijakú inú vec. Odmietnutie alebo diskusia o tom bola sprevádzaná silnou emóciou, až ste nad tým museli krútiť hlavou: „Na čo ti to, prosím Ťa, bude?!“

Zbierka je súčasťou identity dieťaťa

U detí je sebapoňatie, teda pochopenie a predstava o sebe samom vzťahovaná k veciam osobného vlastníctva. Predmety, ktoré dieťa samo nájde, majú iné postavenie ako tie, ktoré sú darované alebo kúpené. Pri ich objavení totiž zažíva pocit úspechu, víťazstva a uvedomenia si vlastnej sily. Preto zbierky menších detí tvoria väčšinou predmety, ktoré nájdu vonku. Veci, ktoré dieťa objaví, môže naplno vlastniť, čím sa stávajú súčasťou jeho identity. Ich spojenie s identitou dieťaťa je veľmi silné a zreteľné najmä v projekcii vlastných pocitov do predmetu, ktorý je týmto vnímaný ako živý (dieťa napríklad nemôže opustiť svoju paličku, pretože bude smutná). Predmet, ktorý sa dieťaťu páči, v ňom zrkadlí tie osobnostné vlastnosti, ktoré v tom období rozvíja. Zbierka predmetov sa tak stáva zdrojom spoznávania vlastností dieťaťa, ktoré sú podkladom jeho sebavedomia. Napríklad chlapec, ktorý nevie odolať dreveným paličkám, v jeho predstavách symbolizujúcim meče alebo iné zbrane, sa prostredníctvom nich identifikuje so superhrdinom alebo vojakom. Identifikáciou s takouto postavou sa hrá na obrancu a ochrancu, čím sa skutočne stáva menej bojazlivým, odvážnejším a odhodlanejším. dieťa superhrdina

Zdroj magickej tvorivosti

Zbierka predmetov dieťaťu umožňuje rozvinúť tvorivú symbolickú hru, ktorá je základom neskoršieho zložitejšieho symbolického myslenia. Hrou zároveň vyjadruje vlastné pocity a túžby. Napríklad dieťa, ktoré domov zakaždým donesie desať kamienkov a následne z nich stavia veže, domy alebo sochy, môže týmto dopĺňať pocity stability a bezpečia. Tvorivosť dieťaťu  pomáha pri nachádzaní a pochopení vlastných prianí, ktoré odrážajú jeho osobnosť a budúcu cestu životom. Symbolicky je to zobrazené v rozprávke Červené črievičky. Dievča žijúce osamotene v lese nazbieralo, čo našlo a vytvorilo pre seba červené topánky, ktoré malo veľmi rado. Odrážali jeho osobnostnú podstatu, pretože vznikli na základe vlastnej kreativity. Topánky sa nepáčili starej pani, ktorá dievča neskôr vzala do svojej starostlivosti a bolo nútené vzdať sa ich. To viedlo až k jeho zmrzačeniu – strate nôh. Ak dieťaťu neumožníme tvorivú hru, pri ktorej si „nacvičuje“ svoje budúce životné úlohy a role, zahatíme mu šancu kráčať k nájdeniu samého seba. Predmety, ktoré dieťa samo nájde, sú pre tvorbu najlepším zdrojom, pretože pri ich objavení získa pocit vlastnými silami nadobudnutého pokladu.

Vytváranie drahocenného pokladu

Niektoré deti sa s predmetmi svojej zbierky nehrajú a ani z nich nič nevytvárajú. Sú spokojné len s tým, že ich vlastnia. Aj to je v poriadku 🙂 Už samotným zbieraním predmetov totiž dieťa tvorí – a to vzácnu jedinečnú zbierku. Vlastníctvo takto vytvoreného pokladu mu prostredníctvom pocitu, že zbierka je jeho súčasťou, pomáha upevňovať vlastnú sebahodnotu a dodáva pocit stability a bezpečia. dieťa zbiera kamienky

Nie je kameň ako kameň

Ak tiež patríte k rodičom detí, ktorých vášňou je hľadať a nachádzať prírodné vzácnosti, isto ste si všimli, že nie každá palička je „tá pravá“ a vaše dieťa potrebuje zo všetkých kamienkov pri jazere práve tento jeden jediný. Dôvodom je to, že vzhľad, štruktúra, veľkosť a energia predmetu „rezonujú“ s vlastnosťami a potrebami dieťaťa. Preto si väčšinou vyberá predmety, ktoré vyzerajú rovnako. Dieťa, ktoré si vyberá okrúhle jednofarebné kamienky je iné ako dieťa, ktoré domov nosí škvrnité ovály. Energia vyžarujúca z predmetu je nepochybne jedným z rozhodujúcich faktorov. Nie je náhoda, že práve stromy sú zdrojom odvážnych, hrdých, silných a veselých bojov s „mečmi“ a kamienky podnecujú pokojnú, tichú a sústredenú hru.

Zbierku dieťaťu neničte

Ak je dieťa nútené zbaviť sa predmetu, s ktorým sa identifikovalo a ktorý sa stal jeho súčasťou, zažíva pocity opustenia, odtrhnutia, samoty až smrti. Je to akoby ste mu odtrhli kus srdca a podkopali pôdu pod nohami. Silné emočné reakcie sú toho odrazom. Dieťa si totiž svojou zbierkou vytvára poklad, ktorý sa na základe tvorivej hry stáva zdrojom spoznávania jeho túžob a nachádzania vlastnej identity. Vlastnými silami zozbierané drahocennosti v ňom upevňujú jeho sebahodnotu a dodávajú pocity stability a bezpečia. Niet preto divu, že sa k svojim vzácnostiam obracia vždy, keď sa cíti neisto. Zbierku dieťaťu preto bez jeho vedomia neničte. Ak máte doma príliš mnoho predmetov, dohodnite sa s ním a spoločne nastavte pravidlá zbierania. Zbierku môžete využiť aj ako prostriedok učenia. Paličky zo stromov môžu byť napríklad základom spoznávania jednotlivých druhov stromov a vášeň pre kamienky môže priviesť vašu ratolesť k vede o mineráloch a polodrahokamoch.

Foto: pexels