Naháňanie po úradoch, samé papiere a kopec byrokracie nedáva spávať väčšine Slovákom a každá jedna správa, ktorá nám zjednoduší fungovanie s úradmi, dokáže potešiť. Od septembra sú platné zmeny, ktoré vám ušetria čas a v konečnom dôsledku aj peniaze.

 

Aj študentov sa týkalo množstvo rôznych dokumentov, ktoré museli riešiť. Tí z nich, ktorí poberajú sirotský dôchodok a študujú na Slovensku strednú alebo vysokú školu, už od septembra nemusia Sociálnej poisťovni predkladať tlačivo o návšteve školy. Sociálna poisťovňa si údaje získa sama z informačného systému ministerstva školstva.

Posudkový lekár nemusí všetkých vidieť osobne

Aj druhý pozitívny krok je zo strany Sociálnej poisťovne. Jej posudkový lekár bude môcť určiť, že nie vždy bude potrebná prítomnosť poistenca pri posúdení jeho zdravotného stavu. Posudkovému lekárovi budú stačiť v tom prípade len doložené lekárske nálezy. Pôjde najmä o ťažké onkologické stavy, pacientov po ťažkých cievnych mozgových príhodách či poistencov po amputácii končatín.

Zdroj: 1pluska.sk | Foto: pixabay.com