Pri autizme je dôležitá včasná intervencia. Čím skôr sa začne s dieťatkom s touto poruchou pracovať, tým je väčší predpoklad na jeho začlenenie do normálneho života.

V prípade, ak má vaše dieťa niektorí z týchto príznakov, spozornite!

1. Väčšinou nereaguje na svoje meno

Rodičia si niekedy myslia, že ich dieťa má problém so sluchom, ak nereaguje, keď naň niekto zavolá. Deti, ktorým bol neskôr diagnostikovaný autizmus, odpovedali na svoje meno len sporadicky. Naopak si môže neprimerane všímať nepodstatné zvuky a ruchy prostredia, napríklad zapnutie televízora či let muchy v diaľke.

2. Nesnaží sa upútať vašu pozornosť

Deti obvykle vyžadujú od rodičov, aby sa pozerali na to, čo robia alebo na čo ukazujú. U detí s autizmom sa takéto snahy neprejavujú.

3. Nenapodobňuje

Napodobňovanie mimiky, gest a zvukov okolo seba je pre deti príznačné. Či už sú to rôzne grimasy alebo brechot psov, dieťa sa snaží kopírovať všetko okolo seba.

4. Neprejavuje emócie

Keď sa niekto na dieťa usmeje, úsmev mu zväčša opätuje, alebo ho môže rozplakať plač iného dieťaťa. Ak niekto hrá nejakú hru, väčšinou sa s radosťou pripojí. U autistických detí sa zdá, že ich to, čo robia ostatní, nezaujíma.

5. S hračkami sa hrá inak

Napríklad namiesto jazdenia s autíčkom si ho otočí a krúti kolieskom, či namiesto “varenia” v kuchynke ju rozoberá do poslednej súčiastky. Takéto prejavy detí s autizmom môžeme pozorovať už do ich dvoch rokov.

Tieto prejavy sú u autistov pozorované už od útleho detstva. V prípade, ak sa vyskytujú u vášho dieťaťa, mali by ste to konzultovať so svojím pediatrom.

Zdroj: newsroom.ucla.edu | Foto: pixabay.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk