Oblasť, ktorá sa dotkne počas života každého jedného z nás, je zdravotníctvo. Je preto samozrejmé, že nás jeho stav zaujíma a je dôležité zaoberať sa kvalitou zdravotníckych zariadení. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO už po piaty raz hodnotil slovenské nemocnice. Aké boli výsledky?

Hodnotenie si všímalo niekoľko dôležitých ukazovateľov – kvalita poskytovanej starostlivosti, skúsenosti, náročnosť diagnóz či spokojnosť pacientov.

Na základe týchto faktorov najlepšie skončila za rok 2019 medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Obhájila tak prvenstvo z minulého roka. Druhé miesto obsadila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a tretie Univerzitná nemocnica Martin.

Zo všeobecných nemocníc najlepšie obstála Nemocnica Košice – Šaca, Ľubovnianska nemocnica a Nemocnica Poprad.

Zdroj/Foto: Ineko.sk, pixabay.com