Mamičky na rodičovských dovolenkách, pozor! Opäť sa zvyšuje suma rodičovského príspevku. Vieme, o koľko si mesačne polepšíte. Suma o ktorú sa príspevok zvýšil nie je síce závratná, ale ako sa hovorí: „Keď neprší, aspoň kvapká“.

 

Rodičovský príspevok pre matky (resp. otcov) na rodičovskej dovolenke sa naposledy zvyšoval v máji roku 2017 na 213,20 €, čo bolo o 10 € viac oproti pôvodne vyplácanej sume. V minulom roku sa upravila výška životného minima a to priamo súvisí aj s výškou rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok na rok 2018 sa vďaka valorizácii zvýšil na 214,70 € mesačne, čo je o 1,50 € viac oproti minulému roku. Tieto zmeny sú platné od 1.1.2018 a keďže sa rodičovský príspevok vypláca mesačne pozadu, mesiac február je prvý, kedy mamičky reálne pocítia zvýšenie na svojich bankových účtoch.

O rodičovský príspevok si môžete požiadať po ukončení materskej dovolenky alebo ihneď po pôrode, ak vám nevznikol nárok na dávku materské. Poberať ho môžete do 3 rokov veku dieťaťa, výnimočne v prípade neriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do jeho 6 rokov. Žiadosť sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné doložiť Potvrdenie o nároku na materské (vydané Sociálnou poisťovňou), kópiu rodného listu, občiansky preukaz. Žiadosť vám dajú pri osobnej návšteve úradu práce alebo si ju môžete stiahnuť z ich webovej stránky.

Zdroj: upsvar.sk  │Foto: pixabay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.