Prechod k dospelosti je v niektorých kultúrach krátky a priamočiary. Existujú v nich rôzne špecifické spoločenské normy, ktoré presne vymedzujú čas, od ktorého sa dieťa pokladá za muža alebo ženu. Od takej chvíle už považuje daná komunita mladého človeka za dospelého.

 

 

Veľmi osobitný je rituál prechodu k dospelosti v kenskom kmeni Kalenjin, ktorý u chlapcov prebieha nasledovne:

1. Pripravenosť chlapcov na tento prechod sa posudzuje podľa zmeny hlasu a celkovej zmeny zovňajšku. Najčastejšie to býva po dosiahnutí veku 14 – 15 rokov.

2. Rituál sa začína obriezkou viacerých chlapcov, ktorú robí dedinský špecialista. Tento proces symbolizuje pre príslušníkov kmeňa začiatok nezabudnuteľného obdobia.

3. Teraz sú už dospievajúci chlapci pripravení odísť z domu a 30 dní žiť ďaleko od svojej dediny. Pod dohľadom starších skúsených mužov si hlboko v lese postavia chatrč. Tu ich dospelí muži následne zasväcujú do tajomstiev umenia prežiť.

chatrč

4. Musia sa naučiť, čo znamená byť skutočným mužom. Učia sa bojovať, loviť zver, skrývať sa a rovnako aj zásadám správania dospelých.

lov

5. Po uplynutí stanovenej doby sa vrátia do rodnej dediny, kde pre nich usporiadajú spoločnú slávnosť. Od tej chvíle sa z nich stávajú muži. Matky svoju radosť z úspešnej premeny dokazujú volaniami: „Môj syn, môj syn! Odišiel ako dieťa a vrátil sa ako muž!“

6. Po tomto oslavnom obrade „zasvätenia“ sa pokračuje ďalej oslavou v kruhu rodiny.

7. Chlapci sa stanú definitívne členom skupiny dospelých mužov. Často potom odídu z domu a žijú v skupine starších súkmeňovcov až do doby, kým sa oženia.

Dospievanie v Keni naozaj nemožno považovať za jednoduché. No ktovie, ako by asi v podobnej skúške obstáli tí naši „takmer” dospeláci?

tínedžeri

Foto: pixbay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.