rozvod

Rozvody sú staré ako manželstvo samo. Nejde teda o výdobytok modernej a hektickej doby. Existovali dávno pred ňou. Pravdou však je, že neboli tak ľahko dostupné ako dnes.

Najmä staroveké a stredoveké ženy, ak sa chceli rozviesť, mali opletačky. Ako sa teda v Európe rozvádzalo v priebehu dejín?

Staroveké Grécko

Ak by ste žili v starom Grécku, na akési manželstvo z lásky by ste pravdepodobne ani nepomysleli. Manželský zväzok bol totiž povinnosťou občanov voči štátu. Kto sa nestihol do 35-tich rokov veku oženiť, stratil svoje občianske práva a musel zaplatiť pokutu. Rozvod bol však možný aj tu. Ženy ale ťahali za kratší koniec, pretože takmer vždy boli za krach manželstva vinené ony. Rozvod znamenal pre staroveké Grékyne potupu, hoci oň mohli požiadať tiež. Museli však o rozvod poprosiť na magistráte a predložiť dôvody, pričom mužovi stačilo pred svedkami ženu vyhnať a zapudiť. Tá sa potom musela vrátiť naspäť k rodičom, alebo iným opatrovateľom, ktorí opäť prevzali právo rozhodovať o jej budúcnosti.

Staroveký Rím

Rímska ríša je v mnohom podobná starovekému Grécku. V prístupe k rozvodom a ženám nevynímajúc. Od detstva boli rímske dievčatá vedené k čistote, zbožnosti, cudnosti, domácim prácam a k tomu, aby väčšinu času trávili starostlivosťou o rodinný krb. Žiadne veľké ambície. V Ríme sa napriek tomu rozvádzalo ako na bežiacom páse. Stačila na to aj z nášho pohľadu banalita. Istý rímsky konzul sa napríklad rozviedol len preto, lebo jeho manželka sa sama a bez jeho dovolenia vybrala na gladiátorský zápas. Hrozná drzosť!

Stredovek

Stredovekú Európu kresťanstvo ovládlo v priebehu troch storočí a s ním prišli aj celkom nové myšlienky, s ktorými si pohania doposiaľ nelámali vôbec hlavu. Napríklad taká promiskuita v kresťanskom svete neprichádzala do úvahy. Manželský zväzok sa patrilo mať v úcte. Napriek tomu sa o rozvod usilovalo aj vtedy. Na ilustráciu postačí prípad istého lotrinského kráľa, ktorý v deviatom storočí vyhnal svoju zákonitú manželku a nahradil ju milenkou. Ostáva len dodať, že pápež ho za tento čin uvrhol do kliatby a panovník musel manželku prijať naspäť. Mimochodom, viete odkedy existuje jeden z najzákladnejších kresťanských zákonov “Čo Boh spojil, človek nerozdelí”? Zaviedli ho cirkevní hodnostári v 16. storočí na Tridentskom koncile.

19. storočie

Tu sa mravy pozvoľna začali uvoľňovať. Napriek tomu do roku 1868 v Rakúsko-Uhorsku nejestvoval spôsob ako rozviesť cirkevné manželstvo. To sa však zmenilo vďaka novému manželskému zákonníku. Rozviesť sa dalo dvojakým spôsobom. Buď dočasne, alebo trvalou rozlukou a povolenie na rozvod musel dať duchovný. Samozrejme, ďalšie manželstvo mohlo byť len civilné. Žiaden obrad v kostole pre rozvedených.

Súčasnosť

Súčasnosť v mnohom pripomína antiku s tým rozdielom, že banálny dôvod na rozvod nemusí mať len muž, ale aj žena. Iste, nie vždy musí ísť o banalitu, sú prípady kedy je rozvod jedinou rozumnou možnosťou. Avšak niektoré uletené dôvody krachu manželstva obleteli svet práve vďaka svojej banálnosti. Jedna Indka požiadala o rozvod, pretože jej manžel zakázal pozerať obľúbený seriál na dovolenke. Ďalšou expertkou na expresný rozvod bola istá Nemka, ktorá dala zbohom 15-ročnému zväzku, pretože jej manžel prehnane upratoval. A jedna bohatá Angličanka priveľa čítala 50 odtieňov sivej. Rozviedla sa, lebo manžel odmietol okoreniť ich vzťah podľa návodu v tejto knižke.

Foto: pixabay.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk