Z pohľadu nás, Európaniek, je veľmi ťažké si predstaviť, že by všetky naše životné rozhodnutia kontrolovali výlučne muži. Jazda autom, vzdelávanie, zamestnanie, výber lekára… . V arabských krajinách bol donedávna zvyk mužskej dominancie považovaný za štandard. Zdá sa však, že aj tu svitá na lepšie časy a ženám sa dostane viac slobody. A čo je najlepšie – za týmto prevratným rozhodnutím stojí muž. 

Ako uvádza denník ARAB NEWS, kráľ Saudskej Arábie, Salman ibn Abd al-Azíz vydal v júni tohto roka príkaz, ktorý môže v histórií krajiny znamenať prevratný krok. Vládne inštitúcie pravdepodobne nebudú od žien vyžadovať súhlas mužského opatrovníka k službám v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti. V krajine, kde ženy nemajú povolené jazdiť na aute, kde potrebujú súhlas svojich mužských príbuzných nad väčšinou svojich životných rozhodnutí, je nastolenie nového poriadku naozaj unikátne.

Kráľovská vízia 2030

V rámci reformy nazvanej “Kingdom´s Vision 2030” dal kráľ všetkým vládnym inštitúciám tri mesiace na to, aby zostavili zoznam postupov, ktoré vyžadujú súhlas muža – či už zo strany manžela, brata, otca, alebo v prípade vdovy – syna. Po hĺbkovej analýze má rozhodnúť, ktoré z týchto postupov nebudú pod kontrolou mužov a žena v nich bude môcť rozhodovať sama. Vopred však upozorňuje, že nová reforma bude mať výnimky.

Háčik spočíva v tom, že kráľovské povolenie pravdepodobne nebude pokrývať všetky oblasti, a vôbec nie tie, v ktorých ide o neplnoleté dievčatá, resp. nepracujúce ženy.

Si žena, tak poslúchaj

Muž má v Saudskej Arábií zákonnú právomoc určovať mnohé životné rozhodnutia v mene ženy, svojej zverenkyne. Okrem iných sem patrí: zaobstaranie pasu a vycestovanie mimo krajinu, vysokoškolské štúdium, vzdelávanie v zahraničí dotované štátnym štipendiom, lekárska prehliadka, sprievod u gynekológa, či dokonca odchod z väzenia. Žena potrebuje súhlas svojho opatrovníka aj v prípade vlastníctva či prenájmu bytu, začiatku podnikania, pracovno-právneho pomeru (iba v profesiách povolených výlučne ženám, pričom profesiu upratovačky vykonávajú pre zaujímavosť muži) alebo v iných právnych záležitostiach. V krajine neexistuje zákon, ktorý by povolil ženám získať vodičský preukaz. V prípade prichytenia mravnostnou políciou dostane hriešnica v lepšom prípade pokutu, v horšom skončí vo väzení. Rovnako je to aj vo veci dedičstva – ženy dedia menej, ako ich mužskí príbuzní.

Kráľovská zmena režimu, hoc i len čiastková, by dala miliónom žien príležitosť zamestnať sa v súkromnom či verejnom sektore, prípadne sa podrobiť pravidelným lekárskym prehliadkam a operačným zákrokom bez súhlasu a sprievodu svojho mužského opatrovníka. Štát by zriadil viac jaslí či materských škôl, v ktorých by prácu získali dovtedy nepracujúce ženy. Nežné pohlavie by konečne získalo prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, ktoré mu bolo dlhé roky odopierané iba kvôli prísnej politike segregácie pohlaví.

A hoci je to myšlienka prevratná, tešiť sa je predčasné. Ľudskoprávne organizácie si myslia, že saudskoarabské ženy budú mať “ruky zviazané iba tenším špagátom.” Nepochybne je to však prvá lastovička, ktorú môžu nasledovať iné arabské krajiny, v ktorých je doktrína vlády mužov omnoho silnejšia.

Otvára sa svetu

Rozhodnutie uvoľniť zaužívané nariadenia prichádza po tom, ako národ prelomil historické bariéry a na letné olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro poslal aj štyri ženy, pod podmienkou, že budú súťažiť s typickými šatkami okolo hlavy. V roku 2015 uskutočnil prvé voľby, v ktorých mohli hlasovať i ženy. Do verejných štátnych funkcií sa ich vtedy dostalo celkovo dvadsať. V roku 2014 dokonca kráľ pristúpil na to, aby sa dievčatá na základných a stredných školách mohli zúčastňovať hodín telesnej výchovy, čo mali dovtedy prísne zakázané.

Saudská Arábia taktiež oznámila záujem investovať viac ako 50 miliárd dolárov do znovuobnoviteľných zdrojov energií. Rovnako plánuje vybudovať sieť veterných a solárnych elektrární po celej krajine. Minister pre vzdelávanie prikázal založiť nových 12 televíznych staníc určených pre podporu vzdelávania mladých.

Zdroj: www.washingtonpost.com, www.wikipedia.org, www.arabnews.com, www.goodnewsnetwork.org | Foto: www.flickr.com, www. youtube.com, www.wikimedia.org

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk