Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že vďaka očkovaniu na Slovensku veľa ochorení ustúpilo či dokonca úplne vymizlo. Vďaka očkovaniu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt či tetanus novorodencov a mladistvých. I ostatné choroby, proti ktorým sa očkuje, sa vyskytnú len sporadicky.

Na Slovensku je vakcinácia detí povinnými i nepovinnými očkovacími látkami vysoká. V krajinách, v ktorých nie je dostatočná kolektívna imunita, dochádza k epidémiám. Kolektívna imunita znamená, že všetky deti v kolektíve sú zaočkované. Neočkované dieťa môže priniesť do kolektívu riziko i pre očkované deti.

Mnohí rodičia chápu to, že tieto choroby nie sú na Slovensku prítomné tak, že proti nim už nie je potrebné očkovať. V súčasnej dobe je však pohyb ľudí vo svete intenzívny a zavlečenie choroby je možné do akejkoľvek krajiny, bez výnimky Slovenska.

Odborníci tvrdia, že komplikácie spôsobené očkovaním sú zanedbateľné, a to zvýšená teplota, začervenanie či mierna vyrážka. Závažné zdravotné problémy z dôvodu očkovania sú síce zaznamenané, no vyskytnú sa podľa nich len u mizivého percenta detí. Oveľa horšie následky by malo úplné upustenie od očkovania.

Vo svojom vyhlásení Úrad verejného zdravotníctva tvrdí:

“Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné, môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.”

Môže materská škola odmietnuť prijať nezaočkované dieťa?

Ministerstvo školstva SR upozorňuje:

“Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.” 

Avšak spolu s prihláškou odovzdávate škôlke i potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a každý pediater je povinný uviesť informáciu o tom, či dieťa je alebo nie je zaočkované. Niektoré škôlky, ktorých kapacita je približne 50 detí, dostanú i viac ako 200 prihlášok. Preto nie je tajomstvom, že mnohí riaditelia prihliadajú pri rozhodovaní i na túto skutočnosť.

Zdroj: minedu.sk, uvzsr.sk | Foto: pixabay.sk

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk