deti

Určite sa aj vám podarilo niekedy na sociálnych sieťach zdieľať tzv. falošnú správu. Citát, ktorý Jan Werich nikdy nepovedal. Udalosť, aká sa nikdy nestala. Vymyslený príbeh, ktorý sa vydával za pravdu. Ich tajomstvom je ľahká uveriteľnosť. Zdieľame ich, lebo zapadajú do našej predstavy sveta a neoveríme si ich. Ako v takomto miš-maše sprostredkovať deťom, že na pravde stále záleží?

Tak si to zhrňme. Falošné správy sú vo svojej podstate vykonštruované príbehy, hoaxy, ktoré sú úmyslene zavádzajúce. A pretože sa naša spoločnosť čoraz viac polarizuje, vďaka čomu často čítame najmä príbehy, čo zapadajú do nášho uhla pohľadu, alebo politickej orientácie, takýchto správ každým dňom pribúda. Nemalo by nám to byť jedno. Práve naopak. Trend falošných správ by nás, rodičov, mal konfrontovať s vlastnými predsudkami a inšpirovať nás, aby sme pred deťmi nadhodili aj túto tému. Porozprávať sa o tom, prečo ľudia klamú a ako nepravdy v konečnom dôsledku všetkým ubližujú. Nechceme predsa, aby si naše deti mysleli, že klamanie je v poriadku. Ale ako takúto konverzáciu začať? Inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi.

Klamanie je súčasť vývoja

Najprv si uvedomte, že z hľadiska vývoja je tzv. vymýšľanie u malých detí normálne. U detí vo veku 3 až 4 rokov je to dokonca znak pozitívneho duševného vývinu. Objavili u seba totiž novú schopnosť, a to vidieť veci z perspektívy druhého človeka. Nemusíte teda robiť paniku, ak vás predškolák zásobuje falošnými správami každý deň!

Nebojte sa “veľkých” tém

Podľa posledných vedeckých výskumov ak deti mávajú s dospelými konverzácie na veľké a dôležité témy, zlepšuje sa ich komplexné myslenie a lepšie dokážu rozpoznať chatrnú informáciu, od tej skutočne dobrej a významnej. Nebojte sa teda deti zapájať do rozhovorov o politike, náboženstve a pod.

Neklamte

Pri deťoch sa klamstvám radšej vyhnite. Aj drobné výmysly, napríklad “povedz babke na telefóne, že nie som doma”, môžu podkopať vaše lekcie o čestnosti. A ak hovoríte o politike, pokúste sa na adresu politikov, ktorých nemáte v obľube, nevyjadrovať pomocou extrémov ako napríklad “je to len zločinec”. Deti by si časom mali vytvoriť svoj vlastný názor.

Naučte deti, že čítať správy nestačí

Ak teda chcete vedieť pravdu a nepátrate po senzácií. Vtedy prosté prečítanie textu nestačí. Mnohé články sa totiž snažia tváriť senzačne, pričom informácia je mylná, zavádzajúca, niekedy zle okopírovaná zo zahraničného zdroja, alebo ide o tzv. clickbaity (ide väčšinou o senzačný titulok, ktorý vyvoláva zvedavosť a preklikom dosiahne zvýšenie návštevnosti webu). Správu si treba potvrdiť pomocou vierohodných nezávislých zdrojov a čím ich bude viac, tým lepšie. Ani na vysokej škole vás nepochvália za seminárku, kde citujete z niečieho blogu, z internetového magazínu a pod. Naučte svoje deti o význame zdrojov informácií.

Choďte príkladom

A správy zdieľajte zodpovedne a snažte sa nerozširovať ďalej neoverené informácie z nedôveryhodných zdrojov. Samozrejme, aj solídne informačné kanály sa môžu mýliť. Preto ich sledujte vždy radšej viacero a ak máte možnosť, neobmedzujte sa len na česko-slovenský mediálny priestor.

Poučte deti o dôležitosti médií

Hoci sa na novinárov často znáša vlna kritiky a nevôle (občas aj oprávnene), vysvetlite svojim deťom, že úloha zodpovedného a nestranného spravodajstva je pre fungovanie demokratického systému dôležitá. Zdôraznite, že jednou z povinností slobodnej tlače je informovať verejnosť o jej lídroch a ďalších osobách, od rozhodnutí ktorých závisíme, monitorovať spoločenské, ekonomické a politické dianie nestranne a pravdivo. Úlohou spravodajstva je informovať verejnosť a odhaľovať nekalé praktiky v spoločnosti. V dnešnej dobe nájsť také médium je, zdá sa, čoraz náročnejšie. Tým, ktorí sa o to snažia, by sme mali držať palce.

Zdroj: cafemom.com | Foto: pixabay.com