Všetci členovia kráľovskej rodiny musia dodržiavať isté pravidlá. To isté platí aj pre ich deti! Jednu vec má malý George v škole zakázanú. Ak zistíte akú, nebudete tomu rozumieť!

 

Kate a William sa starajú o to, aby z ich detí vyrástli čo najlepší ľudia a vyzerá to tak, že sa im to darí. No jednu vec má ich syn v škole zakázanú. Princ George nemôže mať v škole najlepšieho priateľa! Pýtate sa prečo?

Spomínate si na vaše školské časy? Keď ste si našli najlepšiu kamarátku a preskákali ste s ňou celé tie dlhé roky na škole? To malý Goerge nikdy nezažije. Škola na ktorú chodí, zastáva jedno pravidlo! Nikto nemôže mať najlepšieho kamaráta.

Robia to preto, aby sa žiadne dieťa necítilo byť samé, alebo aby sa žiadne nepovyšovalo nad ostatné decká. Učia deti tomu, aby medzi sebou nerobili rozdiely a kamarátili sa so všetkými deťmi. Chcú, aby sa deti naučili priateľskému a ohľaduplnému správaniu, aby sa akceptovali a nepovyšovali sa nad ostatnými. Dobrá myšlienka, nemyslíte?

Zdroj: feminity.sk | Foto: Instagram/googlewallpapers.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk