AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
prekvapená žena

Reč tela nám dokáže o človeku veľa prezradiť. Považujeme ju za spôsob individuálneho prejavu, ktorým človek vyjadruje svoje pocity úmyselnými a neúmyselnými pohybmi tela. Často nám dokáže povedať viac ako samotné slová.

Reč tela má rôzne možnosti využitia. Môžeme ju využiť ako úmyselnú náhradu slov pri prejave, jeho zvýraznenie, či prejav nálady. Prvá moderná kniha o reči tela vznika pred 350 rokmi.Dieťa

Nenápadné žmurkanie veľa napovie…

Hovorí sa, že oči sú obrazom duše. Podľa výskumov človek žmurká približne 6-8 krát za minútu a oči sú zavreté približne jednu desatinu sekundy. Ľudia pod tlakom (alebo ľudia, ktorí klamú) výrazne zvyšujú rýchlosť žmurkania. Vďaka očiam dokážeme včas zistiť neduhy rôzneho druhu – napríklad vpadnuté oči symbolizujú vyčerpanie, vačky pod očami predstavujú preťaženosť obličiek, zažltnutie oka symbolizuje ochorenie pečene alebo žlčníka…

Pozor na postoj!

Pokiaľ človek počas rozhovoru prekríži nohy a ruky, znamená to, že sa emocionálne vzďaľuje. Prekríženie končatín môžeme považovať za stratu záujmu o rozhovor. Pri rozhovore platí nepísané pravidlo – pokiaľ jeden z účastníkov rozhovoru natočí chodidlá smerom preč od druhého účastníka, prejavuje nesúhlas.

A čo úsmev?

Štúdie prezrádzajú zaujímavý fakt o mužskom zmýšľaní – žena má podľa mužského pohlavia zmysel pre humor práve vtedy, keď sa dokáže na ich vtipe zasmiať – nie ak vtip sama povie.

Očný kontakt

Očný kontakt na strednom východe považujeme obyčajne za intenzívnejší a sústredenejší ako na západe. Avšak, v mnohých krajinách Ázie a Afriky je nepretržitý zrakový kontakt považovaný za prejav agresie.

Očný kontakt

Zreničky ako prejav náklonnosti

Mnohé štúdie dokázali, že rozšírené zreničky prejavujú spokojnosť a nadšenie. Považujeme ich za silný indikátor zaujatia, vyjadrujú, že sa nám niečo páči.

Úsmev

Je dokázané, že existuje 18 druhov úsmevov, no iba jeden z nich vyjadruje úprimnú radosť.

Diskomfort

Pokiaľ muži pociťujú diskomfort, zvyčajne sa dotýkajú vlastnej tváre, narozdiel od žien, ktoré sa dotýkajú oblečenia, šperkov alebo iných doplnkov.

Smiech

Pokiaľ sa človek smeje aj vtedy, ak sa necíti šťastný, navodzuje si tým stav radosti – cíti sa šťastnejší.

Komfortná zóna

Ľudia na Slovensku využívajú pri komunikácii v porovnaní s inými krajinami najväčší možný odstup – 45-120 cm. V Japonsku je osobná zóna oveľa menšia – iba 25 cm. Osobná zóna závisí nielen od štátu, v ktorom žijeme, ale aj od človeka, s ktorým komunikujeme.

Pozor na ukazovanie prstom!

Na celej planéte je totižto ukazovanie prstom považované za neslušný prejav správania sa.

Zdroj: psych2go.me | Foto: pixabay.com