chlapci sa učia

Sú deti, ktoré zvládajú svoje školské povinnosti bez toho, že by rodičia čo i len tušili, čo sa práve učia, ale sú aj také, čo potrebujú oveľa viac času na prípravu na vyučovanie. Je samozrejmé, že deti sú rôzne a preto budú odlišné aj ich študijné výsledky a nikto nemôže očakávať, že všetci budú jednotkári.

Takmer všetky deti, ktoré nedosahovali veľmi dobré hodnotenie vyučovacieho procesu a netrpeli pritom žiadnou poruchou pozornosti, potrebovali zmeniť prístup pedagóga, ale aj rodičov. Toto prepojenie a vzájomné pôsobenie na dieťa by malo byť zosúladené ako najviac sa dá a to z oboch strán.

Požiadajte vyučujúceho o pomoc

Všetci máme skúsenosť s tým, že rodičia nie veľmi dobrých žiakov sú pravidelne neprítomní na rodičovských združeniach a pred vysvedčením za všetko môže „neschopný vyučujúci“, ale nie zriedkavé je aj odpísanie žiaka na základe nejakej nesympatie, ktorú k nemu prechováva vyučujúci. Preto je dobré, ak máme pocit, že na našom géniovi ,,sedí“ jeho učiteľ, situáciu dobre spoznať. Možno by mnoho rodičov bolo prekvapených, ako sa ich dieťa prezentuje v triednom kolektíve. Vôbec nie je hanbou požiadať vyučujúceho o pomoc a spoluprácu riešiť to, v čom má dieťa najväčšie problémy, či možnosť prísť na vyučovaciu hodinu a vidieť reakciu aj ostatných detí v triede.

Vyskúšajte učenie formou súťaže

Niekedy pomôže iná forma prípravy na vyučovanie. Napríklad pomoc spolužiaka. Môžeme využiť prítomnosť rovesníka a formou súťaže vyskúšať slovíčka z angličtiny. V časovom limite stanoviť niekoľko slovíčok, ktoré sa majú kamaráti naučiť. Otázky klásť na striedačku medzi nimi a za každé správne napísané slovko dávať body. Je však potrebné hru viesť tak, aby každé z detí v niečom uspelo, inak by takáto hra mohla byť demotivujúca. Ani úmorné vysedávanie nad učebnicami nevedie k dobrému výsledku. Študent by sa mal naučiť vybrať si z učiva niekoľko najdôležitejších bodov (pomôckou môžu byť zvýraznené texty v zošite či v učebnici) a ak zvláda obsah, tak učivo naďalej rozvíjať. Ak však vidíme, že dieťa má problém s množstvom textu, môžeme mu navrhnúť, aby vybralo napríklad päť najdôležitejších bodov podľa svojho úsudku a opísalo ich.

Nezabudnite na povzbudenie

Neprejavujme sklamanie, ak napriek snahe nebude jednotka v žiackej knižke, ale naopak, prejavme radosť a povzbudenie z každého čo i len malého zlepšenia sa. Podpora a viera v nás sú tou najlepšou motiváciou pre každého bez rozdielu veku.

foto: pixabay.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.