Európska lieková agentúra (EMA) varuje pred možnou hrozbou! Nebezpečný liek sa ihneď sťahuje z trhu a pozastavila sa aj jeho registrácia. Liek môže zapríčiniť vážne zdravotné problémy a agentúra sa domnieva, že bol príčinou 12 závažných zápalových ochorení mozgu, pri ktorých dokonca zomreli traja ľudia!

 

Zinbryta 150 mg (daklizumab) sa používa na liečbu závažného neurologického ochorenia Skleróza Multiplex, ktorý postihuje čoraz viac ľudí na svete. Užívanie tohto lieku môže mať života ohrozujúce stavy. Foto lieku nájdete —TU— !

Čo treba robiť, ak liek užívate?

  • Ihneď kontaktujte vášho lekára!
  • Nepodávajte si ďalšiu dávku bez konzultácie s lekárom.
  • Ak máte zdravotné ťažkosti ako napríklad: nutkanie na vracanie, zažltnutá koža a oči, únava, vysoká telesná teplota, vracanie či silná bolesť hlavy, okamžite informujte lekára.
  • Ak ste liek užívali v rámci klinických štúdií, kontaktujte vedúceho doktora.
  • Po ukončení liečby daným liekom, by ste mali byť 6 mesiacov sledovaní vašim lekárom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje na informácie európskych kolegov. „Predbežné zhodnotenie dostupných dôkazov naznačuje, že imunitné reakcie spozorované v nahlásených prípadoch môžu byť spojené s užívaním Zinbryty. Zinbryta môže byť spojená aj so závažnými imunitnými reakciami, ktoré postihujú niektoré ďalšie orgány,“ upozornil kontrolný orgán.

Lekári by mali kontaktovať všetkých svojich pacientov, ktorým tento liek predpísali a mali by ukončiť liečbu a zvoliť alternatívny liek. Pacienti, ktorí liečbu ukončia, musia byť pravidelne sledovaní prostredníctvom krvných testov po dobu 6 mesiacov.

Lekárska agentúra odporúča pozastavenie registrácie lieku ako aj stiahnutie všetkých šarží z predaja s cieľom ochrániť zdravie ľudí. Urobila to na základe 12 prípadov zápalových ochorení mozgu, vrátane encefalitídy a meningoencefalitídy, ktoré boli nahlásené z celého sveta. V troch prípadoch boli ochorenia smrteľné.

 

Zdroj: cas.sk | Foto: Pixabay.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk