Mnohí rodičia sa sťažujú, že ich druhé dieťa v poradí je omnoho náročnejšie, než v jeho veku bol starší súrodenec. Podľa ich slov je to najmä pri chlapcoch. Druhý potomok býva vraj viac divoký a zlomyseľnejší ako prvorodené dieťa. A tento fakt je už aj vedecky potvrdený.

 

S deťmi, ktoré sa narodili ako druhé, sa dá vraj ťažšie dohodnúť, sú viac nepoddajní. Vedci si posvietili na niekoľko rodín, v ktorých všetky deti mali rovnaké podmienky a zhodné možnosti na vzdelanie. Zistili, že druhorodeným deťom sa v škole darí o niečo menej ako starším a majú o 40 percent väčšiu pravdepodobnosť, že v dospelosti budú mať problémy zo zákonom.

A ako vysvetlili dôvody tohto javu? Všetko to podľa zistení súvisí len a len s rodinou a jej členmi. Zatiaľ, čo prvorodené dieťa má plnú pozornosť a rodičia sa mu môžu dostatočne venovať, keď sa narodí druhé dieťa, má odlišnú pozíciu. Rodičia sa pri prvom dieťati mnohé veci naučili a logicky sa nemusia a ani nemajú toľko času sa mu venovať ako staršiemu.

Rozdielny vzor

Rozdielny je aj vzor. Prvé dieťa ho má v dospelých a druhé dieťa hlavne v staršom súrodencovi. Ak ste si uvedomili, že na zisteniach vedcov je naozaj kus pravdy, treba venovať viac času druhému dieťaťu a všímať si vplyv staršieho súrodenca, aby sa nestalo problémovým.

Zdroj: maminka.cz | Foto: pixabay.com