Keď sa ho spýtate, ako bolo dnes v škole, väčšinou vám odpovie: „Dobre“.  Keď sa spýtate na známku, odpovie: „Žiadna“. Každá ste sa už stretli s odpoveďou tohto typu. Niekedy je to priam nemožné, dostať z nich viac informácií. Čo teda môžete ako rodič robiť pre to, aby ani blížiace sa vysvedčenie, ani nijaké iné dianie v škole nebolo pre vás tajomstvom? Dáme vám návod, ako sa s deťmi rozprávať a mať prehľad nielen o študijných výsledkoch.

Vďaka týmto tipom sa dozviete o svojich deťoch oveľa viac a vysvedčenie už nebude prekvapením.

1. Pýtajte sa otvorené otázky

Neklaďte otázky ako: Čo nové? Alebo: Ako bolo?  Na tieto dostanete len jednoslovnú odpoveď. Voľte radšej otázky: Čo mala Zuzana oblečené? Alebo: Ktoré baby sa zase hádali a prečo?

2.  Počúvajte a prejavte záujem

Aktívne počúvanie odpovedí je jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného rozhovoru. Ak vaše dieťa odpovie, že Zuzana mala sukňu, spýtajte sa, akú a či bola pekná. Prejavíte záujem o jeho názory. Ak sa prizná s trojkou, nehrešte ho hneď, ale zaujímajte sa o dôvody, prípadne porovnajte jeho výsledky so zvyškom triedy.

3. Vyhnite sa elektronickému rozptýleniu

Nezačínajte rozhovor vtedy, keď má rozbehnutý videohovor, alebo práve začal obľúbený seriál.

4. Buďte príkladom

Rozprávajte sa v jeho prítomnosti s partnerom o tom, čo ste vy ale aj on po celý deň zažili. Dieťa bude vidieť, že rozprávanie nie je výsluch ale je bežnou súčasťou života v rodine. A v ideálnom prípade sa samo zapojí.

5. Navoďte priateľskú atmosféru

Je dobré, ak si v rámci dňa vyhradíte čas výlučne pre rozhovor s dieťaťom. Môže to byť pri spoločnom olovrante, alebo polhodinku pred spaním.

6. Rozprávajte sa pri hre

Aj v rámci skladania puzzle sa môžete nenápadne dozvedieť o malých alebo väčších trápeniach vašej ratolesti.

7. Rozprávajte sa s ostatnými

Ak vaše dieťa trávi čas s opatrovateľkou, babičkou alebo starším súrodencom, povypytujte sa, o čom sa rozprávali. Možno sa ochotnejšie zdôverí inému človeku ako rodičovi.

8. Aktívne sa zaujímajte o prostredie, v ktorom sa pohybuje a rovnako o prospech

Celkom stačí, ak sa zúčastňujete rodičovských združení, občas prehodíte slovo s mamičkou jeho spolužiaka, alebo občas spravíte oslavu, na ktorú pozvete jeho spolužiakov. Potom bude aj pre vás jednoduchšie voliť správne otázky.

9. Spoznávajte vaše dieťa

Niektoré deti sú prirodzene plaché, u iných sa prúd myšlienok a slov nedá zastaviť. Všímajte si ale náhle zmeny v správaní. Ak sa náhle zmení spôsob a intenzita rozhovorov, spozornite a zisťujte, či zrazu nevodí menej kamarátov domov, nezabúda si žiacku knižku alebo sa vyhýba rozprávaniu o konkrétnom predmete a učiteľovi.

Ak budete mať priebežne všetky informácie o dianí v škole, o klebetách medzi spolužiakmi a známkach, neprekvapí vás ani nová skupina kamarátov vášho potomka, ani tá trojka na vysvedčení…

Zdroj: betreut.de | Foto: pixabay.com/sk

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk