Zaslúžia si ženy právo na slušný pôrod? Na úctivé zaobchádzanie a zachovanie intimity v tak výnimočnej oblasti, ako je príchod nového človeka na svet? Prečo sa dôstojnosť vytráca z pôrodných sál? Je rodička v bolestiach naozaj iba kus mäsa? Toto sú otázky, s ktorými už niekoľko rokov bojuje občianske združenie Ženské kruhy. Aktivistky sa najnovšie “obuli” do článku, ktorý na svojej stránke zverejnila skupina nazvaná Lovci šarlatánov. Článok “Kontroverzné otázky v pôrodníctve a gynekológií” mal ženy upokojiť a odpovedať na poplašné a podľa lekárov “zbytočne prehnané” otázky ako nástrih hrádze a jej šitie, nútené rodenie na chrbte, Kristellerov manéver či domáce pôrody. 

Nezisková organizácia Ženské kruhy už niekoľko rokov bojuje za zmenu súčasného stavu slovenského pôrodníctva. Zastáva názor, že v ňom pretrvávajú praktiky, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami svetových odborných kapacít. A to aj z jedného dôvodu. Podľa aktivistiek mnohí lekári a personál nie sú ochotní zmeniť svoje “vychodené chodníčky,” čím rodičkám počas pôrodu nepriamo spôsobujú diskomfort, traumu a zdravotné následky. Lovci šarlatánov zas lovia dezinformácie v rôznych oblastiach ľudského života a vyvracajú zaužívané mýty prostredníctvom odpovedí odborníkov. Podľa aktivistiek im to však teraz nevyšlo a vo výlučne ženských veciach stratili objektivitu a nestrannosť.

Ak poviete A, prečo nepoviete aj B?

Ak poviete A, musíte povedať aj B, ženy si dezinformácie nezaslúžia, – vyčítajú aktivistky Lovcom šarlatánov. Tí síce dali priestor odborníkovi – gynekológovi, no jeho názor vraj nie je až tak celkom plnohodnotný a vôbec neberie do úvahy argumenty iných strán. K údajne “zveličeným” historkám zo slovenských pôrodníc pripájajú aktivistky množstvo dôkazového materiálu a výpovedí, ktoré tvrdenia odborníka popierajú. Ktoré je teda A a ktoré B?

Pôrod na chrbte, zviazané nohy – je to nutné? Prečo majú rodičky pocit, že im tieto polohy personál núti? 

A/ (Názor lekára) Ženy rodili na chrbte odkedy je človek človekom. Je to tak už tisícročia. Žena menej krváca, hoci na druhej strane vytvára príležitosti na nástrih hrádze či kliešťový zákrok.

B/ (Ženské kruhy)  Argumentovať vetou – Je to tak už tisícročia – je nezmysel. Pri polohe na chrbte je priestor v panve menší, žena v podstate tlačí „do kopca” – toto zvyšuje riziko poranení hrádze, znižuje sa prívod krvi do placenty, zvyšuje riziko nutnosti operačného pôrodu a zvyšuje sa bolestivosť pôrodu.

Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO), sa k polohe pri pôrode v ľahu vyjadruje nasledovne:

„Pôrodnícke zariadenia by mali disponovať potrebným vybavením a vyškoleným zdravotníckym personálom, ktorý dokáže asistovať pri pôrode v pozícii podľa ženiných preferencií, vrátane vzpriamených pozícií. Nanešťastie, nevhodné vyučovanie medicíny a pôrodnej asistencie i zvyk zapríčinili, že mnohé ženy sú nútené rodiť poležiačky s nohami v strmeňoch. Táto poloha znižuje prívod krvi do placenty, môže viesť k fetálnemu distresu a neprináša žiadne mechanické výhody, ktoré by zlepšili zostúpenie.“

Je možné počas rodenia využiť aj gravitáciu? Napríklad v polohe v podrepe – čím by sa ženám citeľne uľavilo? 

A/ (Názor lekára) Arbitrážne stanoviť, ktorá poloha je vhodná pre všetky ženy, nie je možné. Je treba uviesť, že napríklad poloha v podrepe je pomerne výhodná pre využite gravitácie, avšak kontrola nad poranením hrádze je pri tejto polohe absolútne nedostatočná.

B/ (Ženské kruhy) Slobodná možnosť voľby polohy počas pôrodu má vplyv nielen na mieru chirurgických zákrokov a poranenia hrádze. Vplýva aj na celkové vnímanie bolesti. Žena nemusí rodiť v jednej fixnej polohe. Počas tlačiacej fázy môže polohy ľubovoľne striedať, pričom by mala byť podporovaná k tomu, aby si našla vždy takú polohu, ktorá jej vyhovuje. Veľká Švédska štúdia (na vzorke 19 151 žien), ktorá sa zameriavala na polohu pri pôrode a súvislosť s poranením hrádze, dobre dokumentuje, že aj v rozvinutej krajine ženy volia zo širokej škály polôh. To samozrejme za predpokladu, že sú im vytvárané podmienky k slobodnému výberu polohy. Ženy pritom preferujú skôr vzpriamené pozície (v sede, poloha na všetkých štyroch, kľak, v stoji a podobne) pred polohou v ľahu na chrbte.

Kristellerov manéver, tlak na fundus – stredoveká praktika 

A/ (Názor lekára) Svetová zdravotnícka organizácia už viac ako 60 rokov neodporúča vykonávať Kristellerov manéver – tlak na brucho, za účelom vypudenia plodu v prípadoch, kedy mu hrozí nebezpečenstvo. Napriek tomu sa tento vysoko rizikový manéver na Slovensku vykonáva, navyše bez toho, že by sa zapisoval do zdravotného záznamu a preto neexistujú oficiálne štatistiky. Manéver sa nerobí z nejakej pasie zdravotníckeho personálu. Veď predsa je to fyzicky náročné a pôrodné asistentky to nerobia rady. Ale v prípade, že pacientka netlačí správne, alebo zlyhal brušný lis, je každá pacientka otvorená radšej tlaku na fundus ako kliešťovému pôrodu. 

B/ (Ženské kruhy) Argument je neprijateľný hneď z niekoľkých dôvodov. Z etického aj zákonného hľadiská má byť každý zákrok súčasťou zdravotníckej dokumentácie. Aj z pohľadu možného výskytu neskorších popôrodných komplikácií. Použitie sily a tlaku na brucho rodičky môže vyvolať vážne poškodenie maternice. U žien, ktorým bol vykonaný tlak na fundus, taktiež pozorovali až 46-násobne vyšší výskyt závažných poranení análneho zvierača. A treba pripomenúť, že vedecké poznanie nekončí na hraniciach štátu. Ignorovať stanoviská WHO, FIGO a závery vedeckých štúdií s odôvodnením, že na Slovensku sme ich zatiaľ nespracovali do slovenského jazyka, je neprijateľné.

Z prieskumov organizácie Ženské kruhy navyše vyplynulo, že chýba čo i len základné informovanie žien o rizikách tohto zákroku a v niektorých prípadoch sa dial bez súhlasu či proti vyslovenému nesúhlasu žien. Dokazujú to i mnohé svedectvá rodičiek.

„Pôrodná sestrička sa mi položila na brucho a vytláčala mi rukou. Ale pri jednom tlaku mi zatlačila tak, že som myslela, že vyletím z kože a cítila som, že toto nie je bolesť, ktorú mám cítiť, pretože dovtedy som cítila len tlak a potom niekde tam dala len lakeť alebo niečo zle potlačila a cítila som reálnu bolesť. Kričala som, že dajte tú ruku preč alebo ju posuňte, ale oni sa snažili, samozrejme, dostať to dieťa čím skôr, že to nie, to je normálne, to je v pohode. Nie, proste bolí to! Druhýkrát, tretíkrát mi neverili. A doteraz mám problém. Lekárka vravela, že sa to nedá ani presne zistiť, či to je bránica alebo sval natrhnutý.“  

Ak si dáva niekto za cieľ odhaľovať šarlatánske praktiky (ktoré nie sú podložené ničím iným ako tradíciou a vierou, že takto to funguje), by sa nemal uspokojiť s argumentáciou, že Kristellerov manéver je v poriadku, ak to vyžaduje situácia. Hoci štúdií, ktoré dokumentujú používanie niektorej z foriem tlaku na brucho, je ako šafránu, existuje zásadné podozrenie, že táto praktika je škodlivá – aj preto je postoj WHO k nej negatívny. Ak teda o bezpečnosti niektorej z praktík existujú zásadné námietky, nemala by sa ďalej robiť s odôvodnením, že nevieme, aké veľké negatíva sú s ňou spojené (ako napríklad: závažné poranenia hrádze, natrhnutia krčku maternice, ruptúra maternice, fraktúry rebier, fetálny distress a zvýšené riziko dystokie ramienok.)

A čo pôrody doma? Na Slovensku nie je táto predstava až tak akceptovaná a ani preferovaná ako v zahraničí. 

A/ (Názor lekára) Treba uviesť jeden štatistický fakt: dvaja z troch novorodencov, ktorí zomrú pri domácom pôrode, by mohli byť v nemocnici zachránení. To je odpoveď na častý argument zástancov domáceho pôrodu, ktorí tvrdia, že aj v nemocnici zomierajú novorodenci pri pôrode. Udržanie výborných výsledkov v perinatológii je v našich podmienkach možné len zabezpečením odbornej, empatickej a veľmi intímnej zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach.

B/ (Ženské kruhy) Existujú krajiny, kde je domáci pôrod riadne podporovaný, dobre preskúmaný a funkčný, čo dokazujú početné štúdie z týchto krajín (napríklad Veľká Británia a Kanada). Dokumentujú, že domáci pôrod nepredstavuje pre zdravé ženy a ich deti zvýšené riziko, samozrejme pod dohľadom skúseného pôrodníka či pôrodného asistenta.  Ak je pôrod doma zaradený do siete poskytovania zdravotnej starostlivosti, ak v krajine funguje dobrý následný systém zdravotnej starostlivosti aj v prípade transferu, tak sa pôrod doma považuje za bezpečnú voľbu a mal by byť ženám ponúkaný (v rámci kritérií, ktoré majú jednotlivé krajiny stanovené).

Je osvedčené naozaj správne?

Ako uvádzajú aktivistky z organizácie Ženské kruhy, ich cieľom nie je napádať odborníkov a útočiť na ich medicínske postupy. Zdôrazňujú, že treba brať do úvahy aj názor ženy. Podporovať jej slobodnú voľbu a už v období príprav na pôrod poskytnúť objektívne, nie upravené či zavádzajúce fakty. Najmä u prvorodičiek, ktoré sú často postavené pred hotovú vec a nemajú možnosť vyjadriť svoj názor či otázku. Ženské kruhy bojujú o navrátenie úcty a hrdosti do našich pôrodníc. To je cieľ, ktorý na Slovensku zatiaľ v niektorých zariadeniach chýba a presadzuje sa ťažko a veľmi pomaly.

Zdroj: www.lovcisarlatanov.sk, www.zenskekruhy.sk, www.wiley.com, www.dennikn.sk, www.medipravnik.sk | Foto: www.youtube.com, www.squarespace.com, www.foter.com, www.facebook.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk